این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد ترجمه تخصصی گلوب لنگ کاملا محفوظ می باشد

جستجوی تگ "ترکی استانبولی"

اهمیت ترکی استانبولی برای جامعه جهانی

اهمیت ترکی استانبولی برای جامعه جهانی

ترکی استانبولی دارای خط آوایی است؛ به این معنا که به ازای هر آوا یک نویسه در این خط وجود دارد. به عبارت دیگر هر کلمه را همان طوری که تلفظ می کنید می نویسید (صورت نوشتاری و شنیداری کلمات یکی است). امروزه جامعه جهانی، کشور ترکیه را به دلیل کمک های اقتصادی اش به دنیا، به رسمیت می شناسد.